Nyt års takster bliver oplyst efter 15. februar.

Takster og

gebyrer

Oversigt over kontingentsats og andre gebyrer der er gældende.
* = Gebyret skal være indbetalt før ekspeditonen påbegyndes Der skal ikke svares moms af ovennævnte satser.
Art År 2023 År 2022 Årskontingent 1.000,00 1.000,00 Evt. ekstraopkrævning  (besluttes på GF) 0,00 0,00 Gebyr for opkr. ved indbetalingskort  (oprkæves året efter) 50,00 50,00 Gebyr ved egen kontingentindbetaling  (når det sker senest 1 måned før forfald) 0,00 0,00 *Gebyr for postal fremsendelse af vedtægter, seneste regnskab og  GF-referat (Ejd.mægleroplysninger).  Der beregnes for medgået tid. Prisangivelse er et estimat. 400,00 350,00 *Gebyr pr. ekstra dokument herudover 30,00 30,00 *Gebyr for fremsendelse på mail af vedtægter, seneste regnskab  og GF-referat (Ejd.mægleroplysninger) Der beregnes for medgået tid. Prisangivelse er et estimat. 350,00 300,00 *Typisk gebyr for besvarelse af ejd.mæglerskema uden bilag.  Der beregnes for medgået tid. Prisangivelse er et estimat. 300,00 250,00 *Print og fremsendelse af vedtægter og deklaration 250,00 210,00 *Print af dokumenter, pr. A4-side. Kun for medlemmer og evt.  porto tilkommer 7,00 7,00 Rykkergebyr ved overskreden betalingsfrist 100,00 100,00 Honorar pr. time for administrativ arbejde, der ikke er  egentlig foreningsarbejde 350,00 325,00