Dyssegårdens Grundejerforening, 4621 Gadstrup
Gør det lettere for dig selv - og for os !
Tilmeld dig vores Nyheds-Mail
Kun medlemmer kan tilmelde sig Ikke-medlemmer kan også tilmelde sig, hvis de har en speciel interesse, f.eks. ejd.mæglere, offentlige instanser etc. Denne tilmelding bedes dog ske pr. mail til: post@dygrfor.dk. Formularen kan også bruges, hvis du har ændringer til dit navn eller mail-adresse. Skriv dét som skal gælde og vælg “Tilmeldt”. Oplysningerne vil da blive erstattet på anførte medlemsdata. Der skal være overenstemmelse mellem navn og adresse i forhold til vores medlemsdatabase.
Bliv bedre orienteret Vores hjemmeside er ikke en side, hvor forlet er at “sælge os selv”. Den er ment som et servicearkiv for medlemmer- ne, idet der her er alle de oplysninger du kan få brug for ifm. at du er indehaver af en ejendom i Dyssegårdens udstykning. Det er typisk i forbindelse med køb/salg af ejendom, så skal der pludselig frem- skaffes vedtægter, seneste GF-referat, regnskab osv. Det kan så hentes her - ganske gratis. Derfor er det også kun interessant for dig at bege hjemmesiden, når der vigtigt nyt at fortælle. Det kan vi advisere dig om på mail, hvis du tilmelder dig vores mail- liste. Vi vogter nidkært over din mail- adresse og lover at den ikke bliver brugt til andet formål end nævnte orientering. En besparelse på print Indkaldelse til generalforsamlinger, samt referater blev før 2012 udsendt som en printet tryksag til hver eneste medlem, fordi man vedtægtsmæssig skulle sikre sig, at alle fik besked. Det kostede udgif- ter til både print og udbringning. Der spa- res nu flere tusinde kroner, når vi nøjes med at bringe det på hjemmesiden (de ligger der jo allerede) og så advisere på en mail. Den fremskredne teknologi taget i betragtning, har generalforsamlingen besluttet at droppe de printede udgaver. Dertil kommer at nyheder kan formidles hurtigere og så gavner det miljøet.
© Flemming Lönqvist