Nyt års takster bliver oplyst efter 15. februar.

Takster og

gebyrer

Oversigt over kontingentsats og andre gebyrer der er gældende.
Der sker ændringer i kontingentberegningen fra 2019, idet kontingentet, på ge- neralforsamlingen i 2018, blev besluttet til 1.500 kr. årligt pr. parcel, med mulighed for reduktion i forhold til det enkelte medlems arbejdsindsats ved fællesarealers vedligeholdelse. Muligheden for denne indsats har vist sig at være urealiserbart, så derfor er kontingentet sat lidt lavere end besluttet og med mulighed for nedsættel- se, når man om nogle år kender fællesarealernes vedligeholdelsesbehov.
* = Gebyret skal være indbetalt før ekspeditonen påbegyndes Der skal ikke svares moms af ovennævnte satser.
Art År 2019 År 2018 Årskontingent 1.200,00 700,00 Evt. ekstraopkrævning  (besluttes på GF) 0,00 0,00 Gebyr for opkr. ej Betalingsservice  (oprkæves året efter) 40,00 40,00 Gebyr ved egen kontingentindbetaling  (når det sker senest 1  måned før forfald) 0,00 0,00 *Gebyr for manuel fremsendelse af vedtægter, seneste regnskab  og GF-referat (Ejd.mægleroplysninger) 250,00 220,00 *Gebyr pr. ekstra dokument herudover 30,00 30,00 *Print og fremsendelse af vedtægter og deklaration 160,00 145,00 *Print af dokumenter, pr. A4-side. Kun for medlemmer og  evt. porto tilkommer 6,00 6,00 Rykkergebyr ved overskreden betalingsfrist 100,00 100,00 Honorar pr. time for administrativ arbejde, der ikke er  egentlig foreningsarbejde 290,00 275,00