© Flemming Lönqvist

Foreningens postadresse er: Dyssegårdens Grundejerforening v/ formand Flemming Lönqvist Dyssegårdsvej 15 4621 Gadstrup Klik for at sende mail.

Kontakt

Bestyrelsen består af:

Formand: Flemming Lönqvist, Dyssegårdsvej 15 Best.medlem: Henning Bagger, Dyssegårdsvej 45 Best.medlem: Ferdinand Franzpötter, Dyssegårdsvej 37 Best.medlem: Rune Feldborg Larsen, Dyssegårdsvej 25 Best.medlem: Tobias Larsen, Dyssegårdsvej 93
Henvendelser til foreningen bedes ske via email. Henvendelser, hvor svar er påkrævet, sker generelt ligeledes via mail. Breve fra foreningen, der kun kan sendes via alm. post, kan afstedkomme gebyrbetaling.
Kontingent år 2019 Kontingentet er i år på 1.200,- kr. pr. parcel. Sidste rettidig indbeta lingsdato er 1 april 2019. Medlemmer der vil betale kontin gentet direkte til bank, skal dog - for at undgå opkrævning (med gebyr) - foretage dette senest den 1. marts
Betalinger til foreningen kan ske til vores bankkonto ef ter forudgående aftale, hvor ved det oplyses til hvilken kon to aktuel betaling kan ske til.
Foreningens privatlivspolitik Som alle andre foreninger er vi også underlagt EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR), der træder i kraft den 25. maj 2018 og som erstatter Persondata- loven. Foreningen registrerer ikke deciderede person- følsomme data, men kun almindelige (oftest offentlige tilgængelige) data om vores medlemmer. Du kan læse om vores privatlivspolitik ved at klikke her.
Opdateret 14/03-2019